1 2 3
Pasanger Terminal EXPO 2014. Barcelona 26,27,28 Marca 2014.   Dalej »   Wiecej
Nowy produkt Airport Management System . dla „portów lotniczych   « Poprzednie   Dalej »   Wiecej
Nowa lokalizacja firmy od 1 września 2012 w Katowicach - centrum   « Poprzednie   Więcej

Oprogramowanie

Bardzo trudno dobrać odpowiednie aplikacje - dostępne na rynku - które całkowicie zaspokoją potrzeby klientów. Oprogramowanie dedykowane daje możliwość zapełnienia tej luki. Systemy informatyczne tworzone są na podstawie analizy biznesowej i technicznej firmy lub instytucji - dzięki czemu są w 100% dostosowane do potrzeb klienta.

Oprogramowanie dedykowane to szeroka kategoria aplikacji służąca przede wszystkim do zredukowania czasu i kosztów związanych z wykonywaniem uciążliwych czynności oraz usprawniająca zarządzanie w przedsiębiorstwie
oprogramowanie


FIS

  Flight Inforation System - FIS wspomaga przygotowanie wszelakich rozliczeń finansowych poprzez integrację z systemami księgowymi oraz ułatwia generację faktur dla przewoźników lotniczych, przy jednoczesnym predefiniowaniu umów i standardów obsługi. To oprogramowanie usprawniające tradycyjny sposób przygotowywania rozkładów rejsów w portach lotniczych, jak i zarządzanie i dystrybuowanie danych zbieranych z różnych źródeł, a zgromadzonych w jednej bazie danych. Rozwiązanie to porządkuje i przyśpiesza tworzenie i zarządzenie rozkładami rejsów regularnych, charterowych, jak i wszelakich innych połączeń oraz zapewnia właściwą kontrolę nad poprawnością pracy służb operacyjnych.
     
   

Airport Management System - Produkt przeznaczony do obsługi portu lotniczego zawierający bazę statków powietrznych operujących w danym porcie, linie lotnicze, typy samolotów. Wspomaga pracę dyżurnego operacyjnego portu oraz przekazuje informację odpowiednim służbom o miejscu planowanego postoju statków powietrznych. AMS posiada możliwość wyświetlania informacji o statusie operacji powiązany z systemami łączności opartymi na systemach TETRA, zapewniający bieżący wgląd w  nadchodzące i odbyte rejsy.System posiada także moduł planowania zasobów ludzkich obejmujący zasięgiem służby wykonujące swe zadania na porcie lotniczym. Posiada informację o przypisanym do obsługi personelu, jego uprawnieniach, posiadanych kwalifikacjach, konieczności posiadania radia do komunikacji itd.

     

DCS

   DCS - Oprogramowanie DCS ze strony użytkownika jest przyjaznym specjalistycznym oprogramowaniem obsługującym odpraw przewoźników lotniczych.
Proponujemy zastosowanie platformy DCS - windsm wersji 32 bitowej bazującej na systemie CUTE jako uniwersalnym nośniku aplikacji lotniczej bądź opartym na łączach internetowych dostarczanych przez niezależnych operatorów ISP .
Proponowana platforma zapewnia łatwą konfigurowalność w zakresie systemowej odprawy pasażerskiej z zachowaniem pełnego elektronicznego wsparcia procedur handlingowych poczynając od etapu planowania odprawy pasażerskiej a kończąc na obsłudze płytowej przewoźnika . Zastosowane pełnej integralności system pozwala na szybka implementacje oprogramowania na istniejących platformach rozwiązania techniczne w oparciu o specjalistyczny sprzęt w portach lotniczych, stanowią niezawodne rozwiązanie i zapewniają 100% zadowolenia klientów.

 

 

 

 

 
Copyright ©2016 Terkom.Aero & IzzyWebsite.com