1 2 3
Pasanger Terminal EXPO 2014. Barcelona 26,27,28 Marca 2014.   Dalej »   Wiecej
Nowy produkt Airport Management System . dla „portów lotniczych   « Poprzednie   Dalej »   Wiecej
Nowa lokalizacja firmy od 1 września 2012 w Katowicach - centrum   « Poprzednie   Więcej

ISO

POLITYKA JAKOŚCI

promując nowe rozwiązania w zakresie najnowszych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dążymy do tego, by wszelkie usługi realizowane przez naszą firmę kojarzyły się z profesjonalizmem, wiarygodnością i fachową obsługą Klienta.

Celem firmy Terkom jest

  • Uzyskanie satysfakcji Klientów z wykonywanych przez nas usług,
  • Sprzedaż produktów markowych, najlepszych na rynku, wiodących firm, z którymi związani jesteśmy partnerskimi umowami, popartymi certyfikatami i autoryzacjami
  • Najwyższej jakości obsługę Klientów, dzięki zrozumieniu potrzeb i kompleksowości zapewnianych rozwiązań
               
  • Utrzymywanie i doskonalenie Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009
  • Nieustanne doskonalenie kadry pracowniczej, poprzez system szkoleĺ„ podnoszący ich kwalifikacje zawodowe
  • Gwarantem efektywnej realizacji założonych celów jest wdrożony i doskonalony w zakresie efektywności i skuteczności system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009


Deklarujemy, że spełniamy wszystkie wymagania prawne i inne nas obowiązujące oraz, że każdy pracownik zna i rozumie znaczenie wymagań„ wynikających z realizacji niniejszej polityki jakościa innych kontrahentów i koordynowania pracy pomiędzy nimi.

 

 
Copyright ©2016 Terkom.Aero & IzzyWebsite.com