1 2 3
Pasanger Terminal EXPO 2014. Barcelona 26,27,28 Marca 2014.   Dalej »   Wiecej
Nowy produkt Airport Management System . dla „portów lotniczych   « Poprzednie   Dalej »   Wiecej
Nowa lokalizacja firmy od 1 września 2012 w Katowicach - centrum   « Poprzednie   Więcej

Airport Management System

 

AIRPORT MANAGEMENT SYSTEM


  • Bazy danych operacji- rozbudowana baza statków powietrznych operujących w danym porcie, zwierająca opis destynacji, linii lotniczych, typu samolotów, updatowana za pomocą dokumentów typu AHM, zawierająca także informację o przypisanym do obsługi personelu, jego uprawnieniach, posiadanych kwalifikacjach, konieczności posiadania radia do komunikacji itd.
  • Scheduler z wbudowaną logiką łączenia rejsów rekurencyjnych oraz zapewniający informacje o rotacji
  • Planowania i wykorzystania zasobów lotniska powiązany z bazą danych o wykonanych operacjach
  • Moduł informacji o statusie operacji powiązany z systemami łączności opartymi na systemach TETRA, zapewniający bieżący wgląd w nadchodzące i odbyte rejsy
  • Moduł depesz -uwspólniający dane dla pozostałych modułów i zapewniający dostęp do takich depesz jak MVT, LDP, PTM i inne
  • Moduł rendersów- zapewniający pełny przejrzysty dostęp do informacji o odbytych operacjach przez danego przewoźnika i z przypisanym konkretnym modelem samolotu
  • Moduł planowania i wizualizacji płyty postojowej samolotów- ma wspomagać pracę dyżurnego operacyjnego portu oraz przekazywać informację odpowiednim służbom o miejscu planowanego postoju statków powietrznych
  • Moduł planowania zasobów ludzkich obejmujący zasięgiem służby wykonujące swe zadania na porcie lotniczym. W module tym spełnione są wszystkie ograniczenia tzw. Twarde, takie jak: ograniczenia związane z prawem pracy, np. Zapewnienie odpowiednich przerw szczególnie po zmianach nocnych, minimalna i maksymalna dopuszczalna liczba godzin pracy na jednej zmianie itd.
Projekt współ‚finansowany przez Unię™ Europejską…

inowacyjna gospodarka PARP unia

 

 
Copyright ©2016 Terkom.Aero & IzzyWebsite.com